DOFINANSOWANIE - PEFRON/MOPS

DOFINANSOWANIE DO ŁÓŻKA REHABILITACYJNEGO PRZY POMOCY PFRONu.

Jak wiadomo rynek zalany jest ofertami łóżek rehabilitacyjnych, które można wypożyczyć a niekiedy w naszym życiu zdarzają się wypadki losowe i niestety jesteśmy zmuszenie do korzystania z tego typu sprzętu. Możliwość wypożyczenia łóżka używanego, wtedy kiedy dopadła nas krótkotrwała niedyspozycja jest idealnym rozwiązaniem. Co jednak kiedy łóżko okazuje się niezbędnym elementem naszego wyposażenia i staje się potrzebne na dłużej? A czasem na stałe?. Płacenie długotrwale przez kilka lat za wypożyczenie tworzy ogromne koszty, a zakup nowego za gotówkę też nie jest tanie. Warto wtedy pomyśleć o możliwości dofinansowania, które daje nam Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych tj. PFRON.

Pomoc na dofinansowanie likwidacji barier technicznych, przyznawana jest na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

KTO MA PRAWO DO DOFINANSOWANIA?

Zgodnie z § 6. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o dofinansowanie z PFRON mogą ubiegać się wszystkie osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

 

JAKĄ KWOTE DOFINANSOWANIA MOŻEMY UZYSKAĆ I JAKIE KRYTERIA POWINNIŚMY SPEŁNIAĆ ?

Stosownie do § 13. pkt. 4 ww. rozporządzenia wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia, tzn. że wysokość tej kwoty NIE będzie zależała od dochodów, które uzyskujemy tylko ważne jest aby zrealizować zadanie tj. zakup łóżka rehabilitacyjnego, które umożliwiła lub w znacznym stopniu ułatwiła osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

 

GDZIE POWINNIŚMY SIĘ UDAĆ ABY UZYSKAĆ TAKIE DOFINANSOWANIE ?

Stosownie do § 10. ww. rozporządzenia wniosek o dofinansowanie zakupu łóżka rehabilitacyjnego należy złożyć do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej, albowiem zgodnie z ww. rozporządzeniem PCPR-y jest dysponentami środków PFRON w tym zakresie.

 

JAKIE DOKUMENTY SĄ NAM POTRZEBNE ?

Przede wszystkim najistotniejszym dokumentem jest kopia orzeczenia lub kopia wypisu o niepełnosprawności (lub niezdolności do pracy tzw. orzeczenia rentowe). Z samego orzeczenia o niepełnosprawności nie zawsze wynika jednak wprost, że osoba napotyka na bariery w komunikowaniu się, związane z ułomnością fizyczną. Dlatego też z ostrożności istotne jest zadbanie o to aby dołączyć również zaświadczenie od lekarza, które stwierdza istnienie ww. barier w komunikowaniu się.

 

ILE CZASU BĘDZIEMY CZEKAĆ NA DECYZJE ?

Procedura również została uregulowana w ww. rozporządzeniu. Zgodnie z § 12. punkt 3a powyższego rozporządzenia PCPR ma 30 dni na rozpoznanie kompletnego wniosku. Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie.

 

Pomagamy w doborze jesteśmy sumienni i rzetelni Stawiamy na jakość i dobrą cenę.

Kontakt

573 443 995 pn - pt 8:00 - 21:00

l
Adres kontaktowy

VISAMED ul. Dzielna 7b m. 24
01-123 Warszawa

 

Magazyn
Ul. Gwiaździsta 77a, 01-651 Warszawa

Dostawa i odbiór sprzętu przez naszych kierowców